W ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych  „Aktywni+” Ministra Rodziny i Polityki Społecznej od 2 maja 2022 r. Caritas Diecezji Ełckiej oraz Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku realizuje zadanie współfinansowane z budżetu państwa „Senior niejedno ma imię”.

Podstawowym założeniem projektu jest odpowiedź na zdiagnozowane problemy i potrzeby zgłaszane przez seniorów 60 +. Zadanie realizowane jest w zakresie zachowania lub zwiększenia aktywności osób starszych m.in. fizycznej, intelektualnej oraz społecznej.

Projekt jest skierowany do 70 seniorów z powiatu ełckiego. Seniorzy, będący beneficjentami projektu będą uczestniczyć w różnych formach aktywizujących grupowych lub indywidualnych. W ramach projektu będą realizowane  następujące formy działania:

  • Pomoc psychologiczna i wsparcie w niezależnym funkcjonowaniu seniorów
  • Terapia zajęciowa
  • Usługi opiekuńczo-asystenckie
  • Zajęcia teleinformatyczne
  • Promocja wolontariatu i zajęcia sportowo – ruchowe
  • Telefon życzliwości
  • Kampania na rzecz pozytywnego wizerunku seniora „Senior niejedno ma imię”

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W trakcie trwania projektu chcemy między innymi poprawić komfortu życia beneficjentów otoczonych pomocą opiekuńczo-asystencką jak również ich stan psychiczny. Dodatkowo oczekujemy, że nastąpi wzrost aktywności Seniorów dzięki udziałowi w zajęciach, spotkaniach, indywidualnych bądź grupowych terapiach co spowoduje nawiązanie nowych znajomości i relacji przyjacielskich wzrośnie chęci do pomagania innym ludziom czy też otworzą się na nowe aktywności i działania.

W ramach projektu powstanie również kampania na rzecz pozytywnego wizerunku seniora pod nazwą „Senior nie jedno ma imię”. Polegać ona będzie na zorganizowaniu wystawy z życia Seniorów. Tematyką będzie aktywność Seniorów podczas zajęć odbywających w ramach projektu. Wystawę będzie można obejrzeć w siedzibie Caritasu. Chcemy udostępnić ją również na platformach elerningowych lokalnych szkół podczas zajęć wychowawczych.

Czas realizacji projektu: od dnia 02.05.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Miejsce realizacji projektu:

  • Caritas Diecezji Ełckiej ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk

Dane do kontaktu:

  • Nr telefonu:            +48 874417016
  • Adres mailowy:       sklimowicz@caritas.pl

Całkowita wartość zadania: 278 770,00 zł

Wartość dofinansowania: 242 520,00 zł