„Powiem to!”

Z myślą o najmłodszych pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, mających problemy logopedyczne, np. wady i zaburzenia wymowy, Caritas Diecezji

Czytaj więcej »