Kontakt

Caritas Diecezji Ełckiej

Adres: ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk

Telefon: +48 87 441 70 00 lub +48 87 6290260
Fax: +48 87 441 70 59
E-mail: elk@caritas.pl
REGON: 040109444
NIP: 8481465879

Dyrektor: ks. Dariusz Kruczyński
Zastępca Dyrektora: ks. Ryszard Sawicki

Konta:
PKO BP S.A. O/Ełk
29 1020 4724 0000 3302 0027 2369

Bank Pekao S.A. o/Ełk
88 1240 5745 1111 0000 5746 9636

Konto walutowe
PL 72 1020 4724 0000 3102 0031 3015 SWIFT BPKOPLPW

Administrator strony: ks. Ryszard Sawicki
E-mail: rsawicki@caritas.pl

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r., ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Caritas Diecezji Ełckiej, ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk, dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas, aby uzyskać pomiary statystyczne, oraz by zapewnić większe bezpieczeństwo, a tym samym wykrywać ewentualne nadużycia.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f.) RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, aby usprawnić jej działanie oraz analiza odwiedzin.

Jaki jest czas przechowywania Twoich danych?

Pobrane przez Nas dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi, na podstawie art. 180a ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). 

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także (w wypadku udzielenia zgody) – wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez pocztę mailową: elk@caritas.pl, lub tradycyjną, przez siedzibę Administratora: Caritas Diecezji Ełckiej, ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk.