Caritas Diecezji Ełckiej od 11.05.2022 r. do 30.06.2022 r. realizuje zadanie finansowane z budżetu państwa zlecone przez Prezesa Rady Ministrów w ramach rezerwy ogólnej budżetu państwa,  którego celem jest zmniejszenie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie. Zadanie pt. „Koordynacja i organizacja pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy” realizowane jest na terenie diecezji ełckiej obejmującej swym zasięgiem 9 powiatów (3 województwa podlaskiego oraz 6 województwa warmińsko-mazurskiego). Podstawowymi założeniami zadania jest:

 • uruchomienie 3 Punktów Pomocy Uchodźcom z Ukrainy w Augustowie, Ełku i Orzyszu). Adresy Punktów Pomocy Uchodźcom z Ukrainy:
  1) ul. Skorupki 6,  16-300 Augustów;
  2) ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk;
  3) ul. Wierzbińska 12,12-250 Orzysz
 • koordynowanie zbiórek darów,
 • koordynowanie transportu humanitarnego na Ukrainę,
 • koordynowanie wydawania żywności, ubrań, środków higienicznych, opatrunkowych i leków dla uchodźców z Ukrainy,
 • objęcie wsparciem specjalistycznym – prawnym oraz psychologicznym/psychoterapeutycznym/pedagogicznym uchodźców
 • zorganizowanie nauki podstaw języka polskiego dla uchodźców.

Czas realizacji zadania od 11.05.2022 r. do 30.06.2022 r.

Miejsce realizacji zadania:  Caritas Diecezji Ełckiej ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk

Dane do kontaktu:

Nr telefonu:           +48874417000

Adres mailowy:     elk@caritas.pl

Całkowita wartość zadania: 78 668,48 zł

Wartość dofinansowania: 78 668,48 zł