Caritas Diecezji Ełckiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Cel samodzielność! ” współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022.

Zadanie realizowane jest w zakresie umożliwiania osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia.

Projekt jest skierowany do 30 osób z zaburzeniami psychicznymi określonymi wg. Międzynarodowej Statystycznej  Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD-10 oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878) będących mieszkańcami powiatu ełckiego i ma na celu wsparcie ich w sposób umożliwiający im wykonanie kroków do zwiększenia ich samodzielności oraz zaktywizowania społecznego i zawodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy działania:

  • Szkolenia aktywizujące i rozwijające umiejętności
  • Treningi motywacyjne i wyciszająco-relaksacyjne
  • Specjalistyczne wsparcie (psycholog)
  • Aktywizacja sportowo-ruchowa
  • Otoczenie-ja-otoczenie

Czas realizacji projektu: od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Miejsce realizacji projektu:

  • Caritas Diecezji Ełckiej ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk

Dane do kontaktu:

  • Nr telefonu:            +48 874417015
  • Adres mailowy:       jsak@caritas.pl

Całkowita wartość zadania: 117 100,00 zł

Wartość dofinansowania: 91 040,00 zł