Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11, 25).
Niech radosne Alleluja będzie
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech Moc Zmartwychwstałego
umacnia i podnosi na duchu,
a serca napełnia radością, nadzieją i pokojem.


Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą
Dyrekcja, Pracownicy i Wolontariusze Caritas Diecezji Ełckiej