Wolontariat

Wspólnoty chrześcijańskie, jak i całe społeczeństwa w każdym czasie potrzebują ludzi gotowych dobrowolnie, bezinteresownie i systematycznie poświęcać swój czas, angażując się w pracę na rzecz bliźnich potrzebujących pomocy w wymiarze duchowym i materialnym. Osoby te, czerpiące inspirację z kart Ewangelii i naśladujące miłosiernego Samarytanina, określane są mianem chrześcijańskich wolontariuszy. Działając jako chrześcijanie, stają się współtwórcami cywilizacji miłości i budowniczymi królestwa Bożego na ziemi.

Posługa czynnej miłości bliźniego podejmowana przez Caritas Diecezji Ełckiej byłaby wręcz niemożliwa bez pomocy wolontariuszy. To oni poświęcają bezinteresownie swój czas, energię i zdolności tworząc ogniwa szczebla podstawowego ełckiej Caritas, które stanowią Parafialne Zespoły Caritas (PZC) i Szkolne Koła Caritas (SKC). Dwa wymiary służby charytatywnej – centralny i podstawowy – wzajemnie się uzupełniają i oddziaływują na siebie. Obecnie na terenie Diecezji Ełckiej funkcjonuje 148 PZC (pond 600 wolontariuszy) oraz 151 SKC (ponad 3000 wolontariuszy). Wolontariusze Caritas uczestniczą w akcjach stałych i cyklicznych oraz wspierają działalność placówek Caritas. Zaletą PZC i SKC jest niebywała znajomość potrzeb i skuteczność w ich zaradzaniu w lokalnych środowiskach. Diecezjalna centrala Caritas wnosi wkład koordynacyjny i formacyjny.