Akcje

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest wspólnym, ekumenicznym dziełem tworzonym przez Caritas Kościoła Katolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelickiego i Eleos Polskiego Kościoła Prawosławnego. Świeca Caritas na przestrzeni ostatnich lat stała się jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawanych symboli Wigilii w Polsce. To nie tylko płomień na stole wigilijnym, ale przede wszystkim realna pomoc dzieciom z ubogich rodzin, którymi opiekują się diecezjalne Caritas w Polsce. W okresie Adwentu świece można nabywać w parafiach. Poprzez ich rozprowadzanie pozyskiwane są fundusze przeznaczone na potrzeby dzieci z rodzin najuboższych oraz organizację letniego wypoczynku „Wakacje z Caritas”.

ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1

Wielkanocne Dzieło Caritas to doroczne przedsięwzięcie prowadzone w okresie Wielkiego Postu. Wielkanocne Baranki z białej czekolady rozprowadzane są w parafiach. Umieszcza się je w koszyku ze świątecznymi potrawami przynoszonymi do poświęcenia w Wielką Sobotę. Baranek wielkanocny jest symbolem paschalnej ofiary Chrystusa, Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Przypomina nam, że Chrystus jako Baranek Boży złożył za nas ofiarę na Krzyżu odnosząc zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Ta prawda ma nas inspirować do do składania duchowych ofiar w naszym życiu. Celem akcji jest przede wszystkim kształtowanie charytatywnych postaw wiernych, uwrażliwianie na ubóstwo i cierpienie ludzi chorych. W ostatnich latach środki finansowe pozyskiwane z tej akcji przeznaczone były na rozbudowę Centrum Senioralnego „Misericordia II” w Ełku.


Jałmużna Wielkopostna to akcja charytatywna, która rozpoczyna się każdego roku w Środę Popielcową. Włączają się do niej parafie i szkoły, zwłaszcza wolontariusze Szkolnych Kół Caritas. Celem akcji jest zwrócenie uwagi społecznej i konkretnych ludzi, szczególnie dzieci i młodzieży, na los osób chorych i starszych oraz konkretna pomoc na ich rzecz. To także szczególne wezwanie do zainteresowania potrzebującymi, będącymi tuż obok nas, których w natłoku codziennych spraw, tak często nie zauważamy. Ofiary zbierane do skarbonek przez dzieci i młodzież oraz wszystkich ludzi dobrej woli są wyrazem ich osobistej rezygnacji z drobnych przyjemności na rzecz drugiego człowieka. Zebrane środki przeznaczone były w ostatnich latach na rozbudowę Centrum Senioralnego „Misericordia II” w Ełku (2019), a także budowę studni w Zambii (2020).

Ełcka Caritas organizuje w ciągu roku cztery zbiórki żywności, które przeprowadzane są w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych na terenie diecezji ełckiej. Wolontariusze zbierają artykuły spożywcze z długim terminem przydatności. Z darów tych przygotowywane są paczki dla osób ubogich. Zbiórki prowadzone przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy (Bożonarodzeniowa Zbiórka Żywności i Wielkanocna Zbiórka Żywności „Tak, POMAGAM”), a także przed okresem wakacyjnym (Wakacyjna Zbiórka Żywności) oraz jesienią (Kromka Chleba dla Sąsiada).

Program Spiżarnia Caritas ma na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez dystrybucję produktów spożywczych z krótkim terminem przydatności. Żywność odbierana jest ze sklepów i przekazywana do placówek Caritas oraz bezpośrednio dla osób potrzebujących. W tym zakresie współpracujemy ze sklepami sieci Biedronka i Tesco. Wolontariusze i pracownicy Caritas odbierają żywność, która nie może zostać sprzedana ze względu na krótki termin przydatności do spożycia. Są to produkty pełnowartościowe, w tym: mięso, ryby, nabiał, produkty garmażeryjne, pieczywo, owoce i warzywa. Dostarczana żywność wykorzystywana jest m.in. do przygotowania posiłków dla osób bezdomnych. W procesie odbioru żywności uczestniczą również przez współpracujące z ełcką Caritas parafie i stowarzyszenia.

Ełcka Caritas organizuje letnie turnusy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Wakacyjnym „Arka” w Orzyszu. Rekrutacja na kolonie odbywa się przy współpracy Parafialnych Zespołów Caritas. Pierwszeństwo mają dzieci z rodzin niezamożnych i wielodzietnych. Oddzielną grupę stanowią dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego oraz dzieci polonijne z Białorusi i Ukrainy. W zakresie organizacji letniego wypoczynku mamy długoletnie doświadczenie. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę wychowawczą, ośrodek kolonijny, a także ciekawy program kolonii ukierunkowany na rozwijanie pasji i zainteresowań oraz doskonalenie różnych umiejętności: sportowych, tanecznych, plastycznych, kulinarnych i innych. Nie brakuje zajęć edukacyjnych dotyczących profilaktyki zdrowotnej, wolontariatu, historii Polski oraz wiedzy o społeczeństwie itp. Ponadto dzieci uczestniczą w wycieczkach do ciekawych miejsc. Podczas koloni jest także czas na wspólną modlitwę i uczestnictwo w Eucharystii.

1 czerwca na Placu św. Jana Pawła II w Ełku Caritas Diecezji Ełckiej organizuje Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. W tym wydarzeniu plenerowym uczestniczy co roku kilkanaście tysięcy dzieci z terenu diecezji ełckiej. Ważnym punktem programu jest wspólna modlitwa i Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego. Co roku organizowana jest także Aleja Misyjna, gdzie można spotkać się z misjonarzami, obejrzeć eksponaty z misji i poznać, jak wygląda życie na misjach. Najmłodsi mogą skorzystać z bogatej oferty zabaw. W strefie animacyjnej znajdują się dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, namioty z różnymi atrakcjami i niespodziankami. Wieczorem odbywają się koncerty znanych wokalistów. Naszym partnerem strategicznym jest Jeromino Martins Polska S.A. – sponsor paczek dla dzieci. Festyn z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i już na stałe wpisał się w kalendarz ełckich imprez plenerowych.

Co roku przed Świętami Bożego Narodzenia Caritas Diecezji Ełckiej przygotowuje Wigilię. Biorą w niej udział podopieczni ełckiej Caritas, m.in. mieszkańcy Schroniska św. Ojca Pio, Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej, osoby niepełnosprawne, seniorzy, uczestnicy różnych projektów, wolontariusze i pracownicy ełckiej Caritas. Wspólnej modlitwie przewodniczy zwykle Ksiądz Biskup, który błogosławi opłatki i stół z potrawami. Wszyscy uczestnicy przełamują się opłatkiem, składając sobie życzenia oraz wspólnie śpiewając kolędy. Oprócz potraw przygotowywane są również świąteczne paczki dla przybyłych gości. Wigilijne spotkania są dla wszystkich, którzy z różnych przyczyn pozbawieni są świątecznego stołu i możliwości przeżywania świąt w rodzinnej atmosferze.