Podmiot leczniczy

W celu niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym Caritas Diecezji Ełckiej utworzyła 25 marca 1996 r. Stację Opieki Caritas w Białej Piskiej, a 27 marca 2000 r. Stację Opieki Caritas w Puńsku.

Ełcka Caritas jako Podmiot Leczniczy realizuje kontrakty podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

  • pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej;
  • rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych i domowych;
  • świadczenia pielęgniarki POZ;
  • świadczenia położnej POZ;
  • leczenie stomatologiczne.

Kadra medyczna Podmiotu Leczniczego Caritas to zespół specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie. Zatrudniamy lekarza stomatologa, pielęgniarki, położną i fizjoterapeutów.

to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej. Opieka ta sprawowana jest we współpracy z lekarzem rodzinnym. Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym pacjentom obłożnie chorym oraz przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji.

Głównym celem rehabilitacji jest poprawa kondycji i sprawności fizycznej pacjenta oraz jak najszybszy jego powrót do samodzielnego funkcjonowania po przebytym urazie. W Stacjach Opieki realizujemy świadczenia rehabilitacyjne w dwóch gabinetach fizjoterapii ambulatoryjnej w Puńsku i Białej Piskiej. Świadczymy usługi z zakresu kinezyterapii, krioterapii, hydroterapii, światłolecznictwa, masaży i elektroterapii jak również zabiegi z zastosowaniem pól elektromagnetycznych wysokiej i niskiej częstotliwości.

Pielęgniarki POZ świadczą usługi w domach pacjentów. Do ich zadań należy między innymi wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, promocja zdrowia i profilaktyka chorób, świadczenia diagnostyczne, takie jak –  badania fizykalne, badanie podstawowych parametrów życiowych, pobieranie materiału do badań diagnostycznych, a także świadczenia lecznicze.

Do zadań położnej POZ należy między innymi: edukacja prozdrowotnego stylu życia kobiety, edukacja przedporodowa, poradnictwo w zakresie odżywiania w ciąży i połogu, w zakresie pielęgnacji noworodka, profilaktyka wieku rozwojowego, opieka nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej, a także ocena stanu psychicznego kobiety w okresie ciąży i połogu, w tym ryzyka wystąpienia depresji poporodowej.

W gabinetach stomatologicznych w Gibach i Krasnopolu realizujemy świadczenia stomatologiczne  z zakresu stomatologii zachowawczej i protetyki.

Świadczenia zdrowotne realizuje:

Caritas Diecezji Ełckiej Stacja Opieki Caritas w Puńsku
ul. Szkolna 26
16-515 Puńsk

Pracownia fizjoterapii
tel. 87 516 10 30

Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa
tel. 667 575 577

Gabinet położnej POZ
tel. 667 585 577

Gabinet pielęgniarki POZ
tel. 667 595 577

Gabinet stomatologiczny w Krasnopolu
ul. H. Sienkiewicza 3
16-503 Krasnopol
tel. 506 353 281

Gabinet stomatologiczny w Gibach
Dziemianówka 7
16-506 Giby
tel. 506 353 281

Stacja Opieki Caritas Diecezji Ełckiej w Białej Piskiej
ul.
M. Konopnickiej 4
12-230 Biała Piska

Pracownia fizjoterapii
tel. 87 423 94 13

Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa
tel. 506 353 301