Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Ełku

Stowarzyszenie otacza opieką ludzi starszych, chorych oraz potrzebujących opieki i pomocy przy codziennym funkcjonowaniu. Świadczy usługi pielęgniarskie, pielęgnacyjno-opiekuńcze, rehabilitacyjne i w zakresie pomocy socjalnej, pomaga w uzyskaniu refundacji na pieluchomajtki. Obecnie pod opieka Lazarusa jest 38 osób z terenu miasta i gminy Ełk, gminy Stare Juchy, Prostki i Kalinowo.

1. Usługi pielęgniarskie – świadczone są przede wszystkim osobom starszym, schorowanym, z niepełnosprawnościami, po leczeniu szpitalnym. Wśród pacjentów korzystający z naszych usług są osoby chore na cukrzyce, Parkinsona, nowotwory, stwardnienie rozsiane, choroby układu krążenia, udary itp. Wszystkie nasze usługi świadczone są w domu pacjenta. Większość pacjentów objętych nasza opieką zamieszkuje obszary wiejskie, gdzie występują dużo większe trudności i bariery w zaspokojeniu potrzeby jaką jest fachowa opieka medyczna.

2. Usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze – skierowane są do osób, które ze względu na swoją niepełnosprawność, wiek i brak opieki ze strony swoich najbliższych potrzebują wsparcia w wykonywaniu swoich codziennych potrzeb życiowych. Do podstawowych czynności pielęgnacyjno-higienicznych wykonywanych w domu pacjenta należą m.in. toaleta ciała, zmiana bielizny, karmienie i pojenie, realizacja recepty/dostarczenie leków, zmiana pampersa, zmiana pozycji w łóżku, rozmowa z pacjentem i jego rodziną, dostarczenie zakupionej żywności jak i wiele innych.

3. Usługi rehabilitacyjne – świadczone są również w domu pacjenta, a skierowane do osób niepełnosprawnych wymagających rehabilitacji zleconej najczęściej przez lekarza specjalistę. Wykonywane są różnego rodzaju ćwiczenia i zabiegi dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, które niewątpliwie usprawniają jak i poprawiają ogólna sprawność psychoruchową. Korzystający z tej formy pomocy to osoby po wylewach, udarach, amputacjach lub złamaniach kończyn itp.

4. Usługi transportowe – świadczone są szczególnie osobom ze schorzeniami układu ruchu, zaburzeniami motorycznymi, poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź przy pomocy baloników czy kul, które nie mają możliwości fizycznych, komunikacyjnych, finansowych, jak również nie mogą liczyć na wsparcie rodziny czy znajomych a które wymagają konieczności konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu, specjalistą. Szczególną troską otaczamy osoby starsze zamieszkujące głównie obszary wiejskie, gdzie występują większe bariery komunikacyjne. Osobom z terenów wiejskich świadczymy usługę w postaci transportu krwi do laboratorium.

5. Wypożyczanie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, za który pobierane są niewielkie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej nie obciążamy kosztami wypożyczenia bądź stosujemy ulgi.

Adres i kontakt z placówką:
ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1
19-300 Ełk
tel. 87 441 70 22
e-mail: stowarzyszenie_lazarus.elk@wp.pl

6. Doradztwo w zakresie pomocy pielęgniarsko-opiekuńczej – celem usługi jest fachowe pokierowanie rodziny pacjenta znajdującej się bardzo często po raz pierwszy raz w życiu w sytuacji kryzysowej mając obłożnie chorego w domu natomiast nie posiadających wiedzy na temat pielęgnowania i prawidłowego kontrolowania stanu zdrowia chorego. Udzielamy fachowej pomocy w zakresie przysługujących praw i możliwości skorzystania z różnego rodzaju środków pomocniczych, skorzystania z pomocy różnych instytucji działających na rzecz osób obłożnie chorych. Staramy się poinstruować rodzinę w celu stworzenia odpowiednich warunków pacjentowi pozwalających na odpowiednie funkcjonowanie w środowisku domowym w celu uniknięcia wielu niepożądanych objawów, skutków nieprawidłowej opieki, jakimi mogą być np. odleżyny, odparzenia, rany itp.