Stacja Dziecięca III Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Ełckiej

W wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 27 maja 2023 r., odbyło się doroczne spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. Ponad 3000 najmłodszych czcicieli Matki Bożej z terenu diecezji ełckiej i spoza diecezji, zgromadziło się przy Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej. W tym roku spotkanie PKRD było połączone ze Stacją Dziecięcą III Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Ełckiej oraz Ogólnopolskim Dniem Dziecka organizowanym przez Caritas Diecezji Ełckiej. Spotkaniu towarzyszyło hasło kongresowe i hymn „Wstańcie, chodźmy!”.

Czytaj więcej »

Poradnik dla Opiekunów Szkolnych Kół Caritas

Najnowsza wersja „Poradnika dla opiekunów Szkolnych Kół Caritas” jest już dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Caritas Polska. „Szkolne Koła Caritas już od 1995 r. skupiają dzieci ze szkół podstawowych i średnich, wychowawców oraz duszpasterzy wokół idei pomagania bliźnim w potrzebie. Wolontariat stał się stylem życia dla ponad 54 000 wolontariuszy oraz dla ponad 3 800 opiekunów SKC zrzeszonych w blisko 2 700 Szkolnych Kołach Caritas” – podkreśla we wstępie dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin

Czytaj więcej »

Stacja Dziecięca III Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Ełckiej

W wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 27 maja 2023 r., odbyło się doroczne spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. Ponad 3000 najmłodszych czcicieli Matki Bożej z terenu diecezji ełckiej i spoza diecezji, zgromadziło się przy Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej. W tym roku spotkanie PKRD było połączone ze Stacją Dziecięcą III Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Ełckiej oraz Ogólnopolskim Dniem Dziecka organizowanym przez Caritas Diecezji Ełckiej. Spotkaniu towarzyszyło hasło kongresowe i hymn „Wstańcie, chodźmy!”.

Czytaj więcej »

Poradnik dla Opiekunów Szkolnych Kół Caritas

Najnowsza wersja „Poradnika dla opiekunów Szkolnych Kół Caritas” jest już dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Caritas Polska. „Szkolne Koła Caritas już od 1995 r. skupiają dzieci ze szkół podstawowych i średnich, wychowawców oraz duszpasterzy wokół idei pomagania bliźnim w potrzebie. Wolontariat stał się stylem życia dla ponad 54 000 wolontariuszy oraz dla ponad 3 800 opiekunów SKC zrzeszonych w blisko 2 700 Szkolnych Kołach Caritas” – podkreśla we wstępie dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin

Czytaj więcej »