WTZ w Gołdapi pozyskały dotację na XVII Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych

Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych już na stałe wpisał się w kalendarz przedsięwzięć Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi i kalendarz imprez artystycznych Gminy Gołdap. Po kilkuletniej przerwie i ubiegłorocznej reaktywacji w październiku tego roku po raz 17. osoby niepełnosprawne zaprezentują swoje talenty i umiejętności. Na organizację tegorocznego Przeglądu pozyskano od Gminy Gołdap kwotę 7 000,00 zł w ramach umowy nr 15/WKS.526.9.2023 zawartej w dniu 20 marca 2023 r. o realizację zadania publicznego pn. upowszechnianie kultury,

Czytaj więcej »

Konferencja „W STRONĘ NATURY” (24 marca)

Caritas Diecezji Ełckiej zaprasza na konferencję „W stronę natury”. Odbędzie się ona w dniu 24 marca 2023r., o godzinie 9.00 w siedzibie DPS „Misericordia”, ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 3. Tematyka wystąpień dotyczy bioróżnorodności i jej zagrożeń w kontekście prawnych form jej ochrony, odpowiedzialności turystyki za jej użytkowanie i rozwoju świadomości ekologicznej społeczeństwa. Część poranna to wystąpienia prelegentów, zakończone moderowaną dyskusją. Część popołudniowa to część warsztatowa, na którą obowiązują zapisy. Konferencja skierowana jest do nauczycieli, członków

Czytaj więcej »

WTZ w Gołdapi pozyskały dotację na XVII Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych

Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych już na stałe wpisał się w kalendarz przedsięwzięć Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi i kalendarz imprez artystycznych Gminy Gołdap. Po kilkuletniej przerwie i ubiegłorocznej reaktywacji w październiku tego roku po raz 17. osoby niepełnosprawne zaprezentują swoje talenty i umiejętności. Na organizację tegorocznego Przeglądu pozyskano od Gminy Gołdap kwotę 7 000,00 zł w ramach umowy nr 15/WKS.526.9.2023 zawartej w dniu 20 marca 2023 r. o realizację zadania publicznego pn. upowszechnianie kultury,

Czytaj więcej »

Konferencja „W STRONĘ NATURY” (24 marca)

Caritas Diecezji Ełckiej zaprasza na konferencję „W stronę natury”. Odbędzie się ona w dniu 24 marca 2023r., o godzinie 9.00 w siedzibie DPS „Misericordia”, ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 3. Tematyka wystąpień dotyczy bioróżnorodności i jej zagrożeń w kontekście prawnych form jej ochrony, odpowiedzialności turystyki za jej użytkowanie i rozwoju świadomości ekologicznej społeczeństwa. Część poranna to wystąpienia prelegentów, zakończone moderowaną dyskusją. Część popołudniowa to część warsztatowa, na którą obowiązują zapisy. Konferencja skierowana jest do nauczycieli, członków

Czytaj więcej »