Konferencja „W STRONĘ NATURY” (24 marca)

Caritas Diecezji Ełckiej zaprasza na konferencję „W stronę natury”. Odbędzie się ona w dniu 24 marca 2023r., o godzinie 9.00 w siedzibie DPS „Misericordia”, ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 3. Tematyka wystąpień dotyczy bioróżnorodności i jej zagrożeń w kontekście prawnych form jej ochrony, odpowiedzialności turystyki za jej użytkowanie i rozwoju świadomości ekologicznej społeczeństwa. Część poranna to wystąpienia prelegentów, zakończone moderowaną dyskusją. Część popołudniowa to część warsztatowa, na którą obowiązują zapisy. Konferencja skierowana jest do nauczycieli, członków organizacji pozarządowych i wszystkich osób zainteresowanych ekologiczną turystyką. Jest bezpłatna dla wszystkich uczestników. Konferencja jest częścią kampanii edukacyjno-informacyjnej pt.: „W STRONĘ NATURY – kampania na rzecz ochrony lokalnej różnorodności biologicznej wskutek transferu wiedzy przyrodniczej i poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego”, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.