PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ)

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

PODPROGRAM 2023

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), został przyjęty w drodze decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej  z dnia 12 grudnia 2022 r. Niniejszy program jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

  • Dostawy artykułów spożywczych do Organizacji Partnerskich Regionalnych rozpoczęły się w od początku czerwca 2024 roku, a dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących rozpoczęła się od lipca i potrwa do końca grudnia 2024 r.  
  • W okresie od wyjścia Wytycznych IZ umożliwiono przekazywanie produktów z darowizn osobom zakwalifikowanym do  Podprogramu 2023, 
  • Ponadto w ramach Podprogramu od momentu wyjścia Wytycznych IZ prowadzone są działania na rzecz włączenia społecznego osób zakwalifikowanych do udziału w FEPŻ – Podprogram 2023 

Źródło finansowania: 90% środki europejskie – Europejski Fundusz Społeczny Plus i 10% budżet krajowy 

Program realizowany jest pod nadzorem Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Instytucji Wdrażającej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

Caritas Diecezji Ełckiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 16 000 osób. Caritas Diecezji Ełckiej przeprowadzi minimum 73 działania towarzyszące dla ok. 1 680 osób objętych pomocą żywnościową.

CELEM PROGRAMU

jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej.

CELEM SZCZEGÓŁOWYM PROGRAMU

jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym, w tym dzieciom, oraz zapewnienie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne.

ZADANIA I DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROGRAMIE:

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc udzielana osobom najbardziej potrzebującym w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 obejmuje:

  • zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących,
  • działania towarzyszące prowadzone przez organizacje partnerskie, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób najbardziej potrzebujących i wzmacnianie ich samodzielności m.in. poprzez dostęp do usług społecznych i zdrowotnych, w szczególności wsparcia  psychologicznego, stosownych informacji na temat usług publicznych lub porad dotyczących gospodarowania budżetem domowym,
  • dodatkowe wsparcie osób najbardziej potrzebujących w postaci dystrybucji żywności pozyskiwanej przez organizacje partnerskie z darowizn


Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:
tj. 
1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

link do WYTYCZNYCH: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Na Podprogram 2023 przewidziane jest 17 produktów:
• artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, dżem truskawkowy)
• artykuły skrobiowe (makaron jajeczny świderki, mąka pszenna, kasza jęczmienna, płatki owsiane, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna)
• artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• artykuły mięsne (szynka wieprzowa mielona, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szprot w oleju)
• cukry (cukier biały)
• tłuszcze (olej rzepakowy)
• dania gotowe (fasolka po bretońsku)

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach FEPŻ – NIEODPŁATNIE


PRZEWIDZIANE EFEKTY I REZULTATY:
Zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Warsztaty dla odbiorców pomocy żywnościowej są obowiązkowym elementem programu.
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do Caritas Diecezji Ełckiej, do Caritas Polska z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

KONTAKT:
p. Urszula Sawicka- Koordynator FEPŻ Caritas Diecezji Ełckiej
tel. 506053468
e-mail: usawicka@caritas.pl